Napisz wiadomość
FRB Siatex Tęgoborze, Nowy Sącz

Firma

Remontowo-Budowlana

Skontaktuj się z nami


ul. Miodowa 12
33-312 Tęgoborze

Siatex Nowy Sącz - kontakt (18) 548 40 28

Wybrane realizacje

Budowa placu zabaw w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami" - Nowa 5 Dzielnica - Kraków

Wykonanie gabionów na terenie: budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażem podziemnym pod nazwą: Apartamenty Novum przy ulicy Rakowickiej
w Krakowie

Generalny wykonawca: Erbud SA
Zakres wykonanych prac:

 • ułożenie geowłókniny,
 • ułożenie i wypełnienie koszy gabionowych wykonanych z drutu fi 4,5 ZnAl/76,2x76,2

Rewitalizacja dwóch wież w Świętochłowicach

Wykonanie elementów zagospodarowania terenu - dom jednorodzinny m. Tęgoborze

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • prace ziemne,
 • ułożenie kostki brukowej,
 • wykonanie ogrodzenia gabionowego, łączonego z drewnem

Wykonanie ogrodzenia gabionowego, łączonego z drewnem - dom jednorodzinny m.Laskowa

Generalny wykonawca: FRB Siatex

Węzeł Końskowola - remont izolacji kolektorów - roboty budowlano - montażowe

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • remont budynku,
 • piaskowanie i malowanie orurowania,
 • piaskowanie i malowanie armatury zaporowej,
 • piaskowanie i malowanie napędów elektrohydraulicznych kurków kulowych,
 • czyszczenie i malowanie podpór armatury,
 • piaskowanie i malowanie konstrukcji podestów do filtroseparatorów gazu,
 • naprawa izolacji orurowania przy wejściu do zieleni

Wykonanie stabilizacji skarpy przy firmie Zelsad w Tęgoborzy

Generalny wykonawca: FRB Siatex

Dostawa wyposażenia parków i placów zabaw oraz roboty
w zakresie kształtowania parków

Generalny wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie stalowych słupów konstrukcyjnych wraz z betonowymi fundamentami pod mury
  z gabionów,
 • ułożenie murów z koszy siatkowych – 23mb x 2m x0,5m wraz  wypełnieniem (kosze zgrzewane ZnAl ø4,5mm oczko  76,2mm x 76,2mm, kamień – wapień kolor beżowy),
 • wykonanie fundamentu betonowego pod ławkę (ławka w kształcie odcinka koła – R6,50m),
 • ułożenie koszy gabionowych o wymiarach 0,5m x 0,5m x 22mb wraz z wypełnieniem (kosze zgrzewane ZnAl ø4,5mm oczko 76,2mm x 76,2mm, kamień wapień- kolor beżowy),
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej pod deskowanie ławki , konstrukcja
  z kształtowników 40x60mm spawana wykonanie deskowania ławki – deska tarasowa „Bangkiraj”  olejowana

Przebudowa Stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości  Jasień Brzeski

Generalny wykonawca: Gazobudowa-Kraków Sp. z o.o.
Zakres wykonanych prac:

 • demontaż istniejących obiektów,
 • prace ziemne pod fundamenty,
 • wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz płyty posadzkowej żelbetowej,
 • ułożenie posadzki nieiskrzącej z płytek ceramicznych,
 • wyprofilowanie i umocnienie skarp kratami ażurowymi,
 • wykonanie betonowych ścieków odwadniających,
 • naprawa drogi dojazdowej,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki wibroprasowanej,
 • wykonanie odwodnienia liniowego oraz studni bezodpływowych,
 • wykonanie ogrodzenia panelowego

Konserwacja kontenerów, budynków, naprawa ogrodzeń
i elementów zagospodarowania terenu na SRP, dróg dojazdowych do SRP i tłoczni gazu w miejscowości Porąbka Uszewska

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • usunięcie zniszczonych powłok malarskich na budynkach technicznych oraz wykonanie nowych powłok,
 • wykonanie drenażu terenu oraz odwodnień powierzchniowych,
 • naprawa drogi dojazdowej,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki wibroprasowa oraz tłucznia kamiennego,
 • demontaż istniejącego ogrodzenia,
 • wykonanie nowego ogrodzenia z elementów panelowych, cokół z deski żelbetowej prefabrykowanej

Wykonanie muru oporowego z elementów gabionowych - Autostrada A4 węzeł Wielicki

Generalny wykonawca: ENERGOPOL Sp. z o.o. Kraków
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych,
 • ułożenie geowłókniny

Wykonanie drogi wewnętrznej, placów postojowych oraz naprawa uszkodzonych nawierzchni na terenie oddziału firmy ZETTRANSPORT znajdującym się Nowym Sącz

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
 • ułożenie krawężników drogowych,
 • wykonanie ścieku odwadniającego z elementów betonowych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej gr. 8cm,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie muru z gabionów – Osiedle Bażantów Katowice

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
 • wykonanie warstwy betonu podkładowego,
 • ułożenie i wypełnienie koszy gabionowych zgrzewanych

Wykonanie ogrodzenia z gabionów plecionych maszynowo
– Bielsko Biała

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
 • wykonanie warstwy betonu podkładowego,
 • ułożenie i wypełnienie koszy gabionowych

Konserwacja kontenerów, budynków, naprawa ogrodzeń
i elementów zagospodarowania terenu w SRP, dróg dojazdowych do SRP Mistrzejowice, Wielka Wieś, Wieliczka, Przebieczany, Śledziejowice, Świątniki Górne

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • usunięcie zniszczonych powłok malarskich na budynkach technicznych oraz wykonanie nowych powłok,
 • wykonanie drenażu terenu oraz odwodnień powierzchniowych,
 • naprawa drogi dojazdowej,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki wibroprasowanej oraz tłucznia kamiennego,
 • demontaż istniejącego ogrodzenia,
 • wykonanie nowego ogrodzenia z elementów panelowych, cokół z deski żelbetowej prefabrykowanej

Wykonanie elementów zagospodarowania terenu
– dom jednorodzinny m. Tabaszowa

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • prace ziemne,
 • schody terenowe oraz taras,
 • mury oporowe

Wykonanie pomieszczenia gospodarczego (śmietnik) - dom jednorodzinny m. Tęgoborze

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • przygotowanie konstrukcji,
 • wypełnienie kamieniem,
 • zadaszenie,
 • W celu demonstracyjnym zastosowane różne rodzaje wypełniania kamieniem.

Wykonanie ogrodzenia przy bydynku użytkowym
w miejscowości Strzeszyce

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • demontaż istniejącego ogrodzenia,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • część ogrodzenia osadzono na palach betonowych

Zaprojektowanie oraz wykonanie budynku biurowego
w miejscowości Tęgoborze

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • zaprojektowanie budynku,
 • wykonanie słupów nośnych oraz konstrukcji szkieletowej,
 • kompleksowe wykonanie wnętrza budynku,
 • wykonanie elewacji gabionowej

Wykonanie muru z gabionów – ul. Korzeniowskiego
w Krakowie

Generalny wykonawca: FRB Siatex
Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
 • wykonanie warstwy betonu podkładowego,
 • ułożenie i wypełnienie koszy gabionowych zgrzewanych

Przykładowe zastosowania Gabionów

Copyright 2018 Siatex - Firma Remontowo-Budowlana